Samlingarna tillräckligt säkra?

09:44 by Cornelius Holtorf

“Om vi inte kan bevara samlingarna på ett bra sätt så har vi ingenting att visa i framtiden”. — Så presenteras Riksrevisionens nya utredning Bevara samlingarna.

Problemet är dock att framtida generationer kanske inte alls kommer att uppskatta vad vi lämnar efter oss, och dessutom är vårt problem att samlingar ofta snarare är för stora än för små…

Vi vill göra vårt bästa för att bidra med gedigen framtidskompetens!

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Comments are closed.