Professionell beredskap för framtiden

16:15 by Cornelius Holtorf

Att vara professionellt förberedd för framtiden liksom att visa global solidaritet är viktigare än någonsin i den nödsituation som världen befinner sig i just nu som följd av covid-19 pandemin. I veckan möttes Sveriges Unescoprofessorer med Svenska Unescorådet och diskuterade samarbete. Tillsammans forskar de om yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och globalt kapacitetsbyggande inom många områden.

Läs mer här.

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Tags:

Comments are closed.