Anders Högberg fortsätter i Statens historiska museers insynsråd

13:09 by Helena Rydén

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

– Jag har arbetat i insynsrådet sedan 2015. Det är ett både utmanande och tillfredställande arbete. Statens historiska museer har vuxit kraftigt sedan 2015. Nya museer och verksamheter har införlivats i myndigheten vilket medfört stora omorganisationer. Det är förändringar som krävt engagemang från insynsrådet. Det är verkligen givande att omsätta forskning och samverkanskompetens som kommer ur mitt universitetsarbete till aktiva råd och diskussioner i myndighetens arbete, säger Anders Högberg som nu får fortsatt förtroende till 2023.

Prof Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Prof Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Helena Rydén
Assistant to the UNESCO Chair on Heritage Futures

Comments are closed.