Kulturarv för gemensamma framtider

14:02 by Cornelius Holtorf

I ett nytt blogginlägg för Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) diskuterar Gustav Wollentz vad kulturarv kan göra för att öka känslan av tillhörighet i samhället hos nyanlända.

En av hans teser är att kulturarv kan fokusera på gemensamma framtider:

Att kulturarv är framtidsskapande och framtidsorienterat har belysts alltmer i den senaste forskningen, och just där finns också en potential i sammanhang med nyanlända, vilket dessutom tydliggjordes i några av de aktiviteter som genomfördes i projektet. Med utgångspunkt i de meningsskapande processer som kulturarv kan stimulera, går det att rikta blicken framåt. Vi har inte alla en specifik plats historia gemensamt men kanske kan vi bidra till att forma dess framtid tillsammans?

Här syns tydligt ett viktigt område för ‘heritage futures’.

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Tags:

Comments are closed.