Framtidsmedvetande inom kulturarvssektorn

09:23 by Cornelius Holtorf

Gustav Wollentz (NCK) diskuterar frågan “Hur kan vi öka framtidsmedvetandet inom kulturarvssektorn?” på EPALE (Europeisk plattform för vuxnas lärande). Hans slutsats:

Det går att konkludera att ett utökat framtidsmedvetande är en kompetens som man kan lära sig, och som sannolikt kommer bli alltmer betydelsefull både specifikt inom kulturarvssektorn och även i samhället i stort. På många vis är det nödvändigt för att faktiskt kunna möta de utmaningar som samhället står inför.

Gustavs forskning genomfördes med stöd av, och i samarbete med Unescoprofessuren om Heritage Futures.

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Tags: ,

Comments are closed.