Om framtidens kulturarv

15:55 by Cornelius Holtorf

Jag blev intervjuad på Västarvsbloggen och diskuterar bland annat historia, hållbarhet och High Chaparall… Hann Ljungberg ansvarade för intervjun och skrev senare att mina svar “ger perspektiv som vi vanligtvis inte brukar få in när vi frågar människor om vad natur- och kulturarv betyder för dem.”

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Comments are closed.