Posts Tagged ‘UNESCO Chair on Heritage Futures’

Responding to the climate emergency

Saturday, October 1st, 2022

I have been attending the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development MONDIACULT 2022 in Mexico-City (28-30 September 2022). My University made a story out of it!

My formal role was an invited statement in the session “Responding to the climate emergency: new imperatives for cultural policy”, organised by the Climate Heritage Network. The session attracted an audience of more than 60 participants in the room (plus an unknown number of digital listeners) and it was very well received.

In my short contribution, I emphasized the significance of culture for mitigating the climate crisis and for preparing for a different world in the future. I also noted what I called the Climate Heritage Paradox:

 1. Heritage promotes continuity when we in fact need change.
 2. Heritage is framed in a local/national context when in fact we need global and multilateral collaboration.

(Similar issues are now also discussed in a White Paper on “The role of cultural and natural heritage for climate action” which resulted from the  International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage and Climate Change co-arranged by IPCC, UNESCO, and ICOMOS in December 2021.)

I concluded with two action items. Capacity building is necessary …

 • for the cultural sector generally: integrate foresight and long-term futures thinking throughout the sector (as also recommended in the UN Secretary General’s 2021 report on Our Common Agenda)
 • for the cultural heritage sector and education in heritage: (a) embrace more often change (or cultural diversity over time), not as much continuity and conservation, as well as (b) strengthen global thinking in the field.

MONDIACULT 2022

Monday, September 26th, 2022

Cornelius is on his way to MONDIACULT 2022 in Mexico-City, taking with him a parcel containing copies of our new leafletSustainable Development Needs Foresight”.

Free Training Resources UNESCO Chair on Heritage Futures

The aim is to create interest in our work with heritage futures and to advertise the Chair’s free training resources now available via https://lnu.se/en/unescochair .

Världen behöver fred!

Friday, March 25th, 2022
Gemensamt yttrande av Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar, Lantbrukarnas Riksförbund, Kalmar läns museum och Linnéuniversitetets Unescoprofessur om kulturarv och framtiden:

”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen”, står det i Unescos stadgar.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur och har idag 193 medlemsländer. Unesco verkar för fred och säkerhet i världen, bland annat via världsarvskonventionen. Med anledning av kriget i Ukraina och andra krig som pågår vill vi uppmana alla beslutsfattare att göra sitt yttersta för att uppnå fred.

Rapsfält i Gräsgård i Unesco Världsarv Södra Ölands odlingslandskap. Foto: Annika Gustavsson

Vi anser att världsarven kan bidra till en fredligare värld genom att öka förståelse och respekt mellan människor.

Idag vill vi berätta om Ukrainas sju världsarv:

 1. Sofiakatedralen i Kyiv och relaterade klosterbyggnader Kyiv-Petjersk Lavra
  Sofiakatedralen och dess närliggande klosterbyggnader Kyiv-Pechersk Lavra anses vara två enastående exempel på kulturarvsbyggnader från medeltiden och den tidigmoderna perioden (1500-1800). Världsarven berättar om vilka unika platser människan kan skapa.
 2. Lviv – stadens historiska centrum 
  Lviv är en stad i västra Ukraina som grundades under medeltiden. Lviv är ett kulturvärldsarv tack vare sin unika blandning av traditioner i stadens utformning från Östeuropa, Italien och Tyskland. Lviv är ett världsarv där människor från många olika kulturer kunde leva tillsammans och utöva sina traditioner sida vid sida, redan under medeltiden.
 3. Struves meridianbåge
  I Ukraina är fyra av Struves meridianbåges mätpunkter klassade som världsarv. Dessa fyra ingår i en total av 265 mätpunkter som går genom flertalet länder i Europa, däribland Sverige. Mätpunkterna användes för att mäta meridianen och på så sätt även kunna återge storleken och formen på vår planet. Struves är ett unikt exempel på världsarv som visar vad som kan uppnås när människor i många olika länder arbetar tillsammans.
 4. Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner
  Bokurskogarna berättar om hur ett ekosystem har återhämtat sig och utvecklats sen den senaste istiden. Detta är Ukrainas enda naturvärldsarv och med sin unika natur är detta världsarv något som behövs bevaras och skyddas.
 5. Bukovinska och Dalmatiska metropoliternas residens
  Detta enorma byggnadskomplex nära staden Chernivtsi i sydvästra Ukraina, visar på många olika byggnadskulturella influenser samt ett starkt inslag av ortodoxa traditioner. Idag används byggnaderna som ett universitet. Det är genom kunskap och lärandet som gör att vi kan utvecklas, att kunna se saker annorlunda. Residenset visar att världsarv kan bidra på olika sätt för fred.
 6. Forntida tauriska staden Chersonesos och dess chora
  Detta är kvarlämningarna av en stad grundad av greker runt 500 f. kr på sydvästra Krimhalvön. Staden vittnar om en fysisk kontakt mellan olika kulturer norr om, och runt Svarta havet. Världsarvet kan påminna människorna i regionen att man har haft fredliga relationer till varandra trots olika kulturer. Det är viktigt att världsarven finns kvar och kan både påminna och skapa en känsla av samhörighet människor emellan.
 7. Träkyrkorna i Karpatiska regionen i Polen och Ukraina
  I östkanten av central Europa ligger 16 träkyrkor (tserkvas). I Ukraina ligger 8 av kyrkorna, nära gränsen till Polen. Träkyrkorna byggdes mellan 1500-1800 av olika ortodoxa och katolska samhällen.

International UNESCO Chairs Forum on the Futures of Higher Education

Monday, January 24th, 2022

24 January

Today, I have been attending International UNESCO Chairs Forum on the Futures of Higher Education. The event was livestreamed on Facebook.

Italy and UNESCO at The Italian Pavilion, Expo 2020 Dubai, set up the session on a digital arena jointly. It lasted two hours and included a keynote by Mr. Francesc Pedro, Director, UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean: The Futures of Higher Education: Global trends, opportunities and challenges. Two panels followed; 1) Skills for Work and Life and 2) Digitalization and Connectivity. At the end, the Italian UNESCO Chairs for Sustainability made a declaration. Finally, Ms. Stefania Giannini, Assistant Director-General for Education, UNESCO (live from Paris) thanked everyone for participating and made some closing remarks about the role of the UNESCO Chairs as knowledge bases and the importance of relating to change.

My impression of the day was:

Topics discussed were very interesting, especially the part with focus on futures literacy (Panel 1) with Professor Loes Damhoff, UNESCO Chair in Futures Literacy, The Netherlands, Dr. Ziad Said, UNESCO Chair on TVET and Sustainable Development, Qatar, Dr. Willy Ngaka, UNITWIN Network on Literacies, Green Skilling, and Capacity Development for Sustainable Communities in Africa, Uganda:

The moderator Giorgia Ferraro at The Italian Pavilion introduced Professor Loes Damhoff, UNESCO Chair on Futures Literacy, The Netherlands who started with this:

The future does not exist.

The future exists only in our imagination.

Our images of the future that we create have a profound impact on what we do in the present.

How do we prepare ourselves for something that does not exist?

What kind of skills for work and life do we need?

A short summary of the main points by Professor Loes Damhoff: We know three things:

 1. Change is constant
 2. Uncertainty is an aspect of life
 3. Complexity is a part of life

We cannot eliminate uncertainty and complexity. We might need to rethink how we relate to change.

One way to do that is futures literacy. This capability helps you to imagine multiple futures. We use the futures as lenses to look upon what we are doing in the present.

Professor Loes Damhoff concluded: When we plan and prepare for something that is going to happen, we can identify the assumptions that we have, and this means that we can open up for novelty and the unexpected. This is a new mindset for managers, policymakers and students.

We all anticipate – it is global! We need to become future thinkers on all levels of society to meet global challenges!

 

Professor Loes Damhoff, UNESCO Chair on Futures Literacy, The Netherlands.

 

I expected more interaction and found out that it was a digital stage that you could listen to and watch. However, the topics were very interesting and it was interesting to see and hear UNESCO Chairs from all over the world! The whole session was recorded and is available here https://www.youtube.com/watch?v=GFEZIC6Ur3s

 

Helena Rydén, Ass. UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University

Collaboration with Korea

Monday, November 22nd, 2021

A Memorandum of Understanding has now been signed by the two Deans of the College of Cultural Heritage at Korea National University of Cultural Heritage and the Faculty of Arts and Humanities at Linnaeus University.

In the MoU the two sides expressed their intention to collaborate in the following ways:

 1. Exchange of students, faculty members/researchers and administrative staff,
 2. Joint lectures, seminars, and conferences,
 3. Collaborative academic research/teaching projects and activities.

The MoU is the result of a visit by a delegation from Korea to the UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University in 2019.

Framtidsmedvetande inom kulturarvssektorn

Saturday, November 20th, 2021

Gustav Wollentz (NCK) diskuterar frågan “Hur kan vi öka framtidsmedvetandet inom kulturarvssektorn?” på EPALE (Europeisk plattform för vuxnas lärande). Hans slutsats:

Det går att konkludera att ett utökat framtidsmedvetande är en kompetens som man kan lära sig, och som sannolikt kommer bli alltmer betydelsefull både specifikt inom kulturarvssektorn och även i samhället i stort. På många vis är det nödvändigt för att faktiskt kunna möta de utmaningar som samhället står inför.

Gustavs forskning genomfördes med stöd av, och i samarbete med Unescoprofessuren om Heritage Futures.

Interview with Cornelius Holtorf

Friday, February 26th, 2021

Now available: Britta Rudolff’s interview (27 min) with Cornelius Holtorf on “heritage futures”, recorded as part of Britta’s teaching in the Introduction to Heritage Site Management Masters course at BTU Cottbus-Senftenberg (28 January 2021).

Swedish TV news – Warning the people of the future about nuclear waste

Friday, February 5th, 2021

Swedish TV news programme last night broadcast a reportage about long-term memory preservation in relation to nuclear waste repositories . They focused mainly on future archaeology, and the piece featured interviews with Erik Setzman (SKB, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company) and Cornelius Holtorf, professor of Archaeology at Linnaeus University and holder of the UNESCO Chair on Heritage Futures.

Although it is in Swedish, you may still be able to catch the gist of it from the pictures including the historic video clips they found and the simulations (!).

The programme is available at  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ska-framtida-folk-varnas-for-karnavfall 

 

nuclear warning sign of the International Atomic Energy Agency

Photo: This nuclear warning sign of the International Atomic Energy Agency may be crystal clear to people like us. But the various symbols on a red background inside a triangular sign may not unambiguously communicate to distant future generations why this particular legacy of our time should be approached with caution.

The Future in Heritage Studies

Thursday, February 4th, 2021

Cornelius Holtorf was invited to present a digital lunchtime seminar on “The Future in Heritage Studies and its Future” at the Cambridge Heritage Research Centre, University of Cambridge (4 February 2021).

For an audience of almost 70, Holtorf reviewed the significance of the future in heritage studies, arguing that the anticipated needs and benefits of heritage for specific future generations have very rarely been explicitly addressed or critically discussed. As heritage is increasingly linked to the Agenda 2030, the significance of the future in heritage studies becomes ever more important and a critical engagement with this notion and its meaning is urgently needed.

The UNESCO Chair om Heritage Futures at Linnaeus University attempts to make a difference in that respect by building global capacity for futures thinking among heritage professionals.

Brazilian futures thinking

Monday, December 28th, 2020

What is the role of cultural heritage in constructing futures?

An interview on “cultural heritage building up future thinking” between Cornelius Holtorf and the Brazilian archaeologist Tiago Muniz, published (in English and Portuguese) in Cadernos do Lepaarq 17, no. 34, 2020, 337-

A pdf is directly accessible here