Headerbild

Posts Tagged ‘Unesco världsarv’

50 Years UNESCO World Heritage

Wednesday, September 21st, 2022

Wars, pandemics, artificial intelligence, a swiftly unfolding climate crisis… The world is changing rapidly, and human communities must adapt to many challenges. In this situation, world heritage presents something of a twofold paradox: when the world needs global solidarity and collaboration, world heritage sites serve as cultural totems of the different nation states, which themselves can be in conflict. As we anticipate and adapt to change, world heritage looks backward, encouraging us to conserve what was before. Fifty years after the establishment of Unesco’s World Heritage Convention, it is time to look ahead – literally.

Continue reading (open access):

To adapt to a changing world, heritage conservation needs to look toward the future published in The Conversation on 20 September 2022.

Världen behöver fred!

Friday, March 25th, 2022
Gemensamt yttrande av Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar, Lantbrukarnas Riksförbund, Kalmar läns museum och Linnéuniversitetets Unescoprofessur om kulturarv och framtiden:

”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen”, står det i Unescos stadgar.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur och har idag 193 medlemsländer. Unesco verkar för fred och säkerhet i världen, bland annat via världsarvskonventionen. Med anledning av kriget i Ukraina och andra krig som pågår vill vi uppmana alla beslutsfattare att göra sitt yttersta för att uppnå fred.

Rapsfält i Gräsgård i Unesco Världsarv Södra Ölands odlingslandskap. Foto: Annika Gustavsson

Vi anser att världsarven kan bidra till en fredligare värld genom att öka förståelse och respekt mellan människor.

Idag vill vi berätta om Ukrainas sju världsarv:

 1. Sofiakatedralen i Kyiv och relaterade klosterbyggnader Kyiv-Petjersk Lavra
  Sofiakatedralen och dess närliggande klosterbyggnader Kyiv-Pechersk Lavra anses vara två enastående exempel på kulturarvsbyggnader från medeltiden och den tidigmoderna perioden (1500-1800). Världsarven berättar om vilka unika platser människan kan skapa.
 2. Lviv – stadens historiska centrum 
  Lviv är en stad i västra Ukraina som grundades under medeltiden. Lviv är ett kulturvärldsarv tack vare sin unika blandning av traditioner i stadens utformning från Östeuropa, Italien och Tyskland. Lviv är ett världsarv där människor från många olika kulturer kunde leva tillsammans och utöva sina traditioner sida vid sida, redan under medeltiden.
 3. Struves meridianbåge
  I Ukraina är fyra av Struves meridianbåges mätpunkter klassade som världsarv. Dessa fyra ingår i en total av 265 mätpunkter som går genom flertalet länder i Europa, däribland Sverige. Mätpunkterna användes för att mäta meridianen och på så sätt även kunna återge storleken och formen på vår planet. Struves är ett unikt exempel på världsarv som visar vad som kan uppnås när människor i många olika länder arbetar tillsammans.
 4. Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner
  Bokurskogarna berättar om hur ett ekosystem har återhämtat sig och utvecklats sen den senaste istiden. Detta är Ukrainas enda naturvärldsarv och med sin unika natur är detta världsarv något som behövs bevaras och skyddas.
 5. Bukovinska och Dalmatiska metropoliternas residens
  Detta enorma byggnadskomplex nära staden Chernivtsi i sydvästra Ukraina, visar på många olika byggnadskulturella influenser samt ett starkt inslag av ortodoxa traditioner. Idag används byggnaderna som ett universitet. Det är genom kunskap och lärandet som gör att vi kan utvecklas, att kunna se saker annorlunda. Residenset visar att världsarv kan bidra på olika sätt för fred.
 6. Forntida tauriska staden Chersonesos och dess chora
  Detta är kvarlämningarna av en stad grundad av greker runt 500 f. kr på sydvästra Krimhalvön. Staden vittnar om en fysisk kontakt mellan olika kulturer norr om, och runt Svarta havet. Världsarvet kan påminna människorna i regionen att man har haft fredliga relationer till varandra trots olika kulturer. Det är viktigt att världsarven finns kvar och kan både påminna och skapa en känsla av samhörighet människor emellan.
 7. Träkyrkorna i Karpatiska regionen i Polen och Ukraina
  I östkanten av central Europa ligger 16 träkyrkor (tserkvas). I Ukraina ligger 8 av kyrkorna, nära gränsen till Polen. Träkyrkorna byggdes mellan 1500-1800 av olika ortodoxa och katolska samhällen.

Tankefigur Utopia

Wednesday, March 3rd, 2021

Maja Heuer har skrivit en fri spåning kring olika möjligheter vad Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona skulle kunna bidra med till samhället 2050. På uppdrag av Unescoprofessuren skapade hon en kreativ vision inför en möjlig framtida utveckling av Världsarvet i Karlskrona.

Kolla och fundera: hur ska det bli? Vilken framtid för ett världsarv? Vad har vi världsarven egentligen till för?