Posts Tagged ‘Unesco världsarv’

Tankefigur Utopia

Wednesday, March 3rd, 2021

Maja Heuer har skrivit en fri spåning kring olika möjligheter vad Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona skulle kunna bidra med till samhället 2050. På uppdrag av Unescoprofessuren skapade hon en kreativ vision inför en möjlig framtida utveckling av Världsarvet i Karlskrona.

Kolla och fundera: hur ska det bli? Vilken framtid för ett världsarv? Vad har vi världsarven egentligen till för?