Tankefigur Utopia

06:34 by Cornelius Holtorf

Maja Heuer har skrivit en fri spåning kring olika möjligheter vad Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona skulle kunna bidra med till samhället 2050. På uppdrag av Unescoprofessuren skapade hon en kreativ vision inför en möjlig framtida utveckling av Världsarvet i Karlskrona.

Kolla och fundera: hur ska det bli? Vilken framtid för ett världsarv? Vad har vi världsarven egentligen till för?

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Tags: ,

Comments are closed.