Målarboken – Arkeologi idag finns nu i svensk version

15:15 by Helena Rydén

Målarboken Archeology Today som gavs ut förra året finns nu även i en svensk version. Den visar hur arkeologer arbetar idag med nya tillämpningar. Åsikter och idéer som uttrycks i denna målarbok är författarnas egna. De delas inte nödvändigtvis av UNESCO. Författare: Cornelius Holtorf (text) and Daniel Lindskog (illustrationer). Tack till Riksbanken Jubileumsfond för stöd.

För nedladdning http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1512695/FULLTEXT01.pdf

Den engelska versionen kan beställas som print eller laddas ner http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={B75F45BA-A140-442F-ADCB-6568EAB2CC8C}

Helena Rydén
Assistant to the UNESCO Chair on Heritage Futures

Comments are closed.