Forskning, kunskap och museer i museilagens Sverige

13:58 by Helena Rydén

I The Journal Nordic Museology 2020:2 publicerade Anders Högberg tillsammans med Klas Grinell artikeln: Perspektiv: Lagstadgad kunskap. Om svensk museipolitik och forskning.

Vad betyder museilagens betoning av kunskapsuppbyggnad för museers forskning? Hur ser relationerna mellan forskning, kunskap och museer ut i museilagens Sverige? Artikeln redogör också för i vilket sammanhang museilagen tillkom.

The Journal Nordic Museology 2020:2

 

https://journals.uio.no/museolog/issue/view/721/295

Prof Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Professor Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Helena Rydén
Assistant to the UNESCO Chair on Heritage Futures

Comments are closed.