Prioritise the climate crisis!

06:36 by Cornelius Holtorf

Cornelius Holtorf signed with nearly 2,000 Swedish researchers a call to politicians to give more attention to addressing the challenges of climate change. The call was published in Aftonbladet (25 August 2022).

Som forskare och medborgare är vi arga och förtvivlade över den senaste tidens utveckling. Vi ser hur en majoritet av våra politiska partier överger klimatpolitiken och i stället föreslår eller genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Våra politiker måste ta krisen på allvar och leda omställningen till ett framtida samhälle inom planetens gränser. Forskningen visar att en sådan framtid är möjlig.

Sweden holds national elections in a couple of weeks, and the hope is to make an impact on the priorities of the new government!

Comments are closed.