Posts Tagged ‘nuclear waste’

Into Eternity

Friday, April 8th, 2022

Cornelius Holtorf and Leila Papoli-Yazdi attended the Sixth International Conference on Geological Repositories (ICGR-6) in Helsinki, Finland (4-8 April 2022). The conference was held in the Paasitorni, a former Worker’s Assembly Hall now a transnational serial nomination for UNESCO World Heritage.

Among the topics discussed at the conference were questions about building trust in society and managing uncertainty. One irony is that ignorance and indifference may lead to trust whereas knowledge and engagement may result from (and support) distrust.

The conference included a site visit to the Finnish low- and intermediate-level waste repository and visitor centre (ONKALO) at Olkiluoto. The site became well known through the 2010 documentary Into Eternity.

 

Mångårigt SKB-samarbete med viktiga resultat

Thursday, March 10th, 2022

När regeringen i januari 2022 sa ja till att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun, lyfte flera aktörer frågan om hur informationsbevarande till framtida generationer ska utformas. Många menade att det nu är dags att växla upp forskningen om hur minnespraktiker och informationsöverföring till framtida generation ska organiseras och ske.

Sedan 2011 har jag och Cornelius Holtorf arbetat med dessa frågor. Det har vi bland annat gjort tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Med anledning av regeringens beslut blev jag nyfiken på vad SKB uppfattar att vårt arbete tillsammans har givit dem. Sofie Tunbrant är en av våra närmaste samarbetspartners på SKB. Under ett kort samtal med henne frågade jag vad hon ser som viktiga resultat från vårt samarbete.

 

Här är Sofie Tunbrants svar:

Under dessa lite mer än tio år har vårt samarbete bidragit på många sätt och jag vill speciellt lyfta fram två aspekter: ni har breddat våra perspektiv och ni har gett oss nya kontakter och därmed möjligheter att introducera frågan i flera sammanhang.

Ni har tagit med SKB in i många nya konstellationer där vi fått tillfälle att arbeta tillsammans inom områden och med personer som vi inte kände sedan tidigare. Ett av många exempel är att ni öppnat upp för oss att brett möta forskarvärlden, så vi har kunnat inleda samarbete med forskare och forskningsmiljöer. Ett fint exempel är vår medverkan i projektet Heritage Futures vid UCL, där vi blev inbjudna som partner. Ett annat exempel är tillfällen då vi kunnat mötas i gränslandet mellan forskning och konstnärlig gestaltning för att diskutera gemensamma frågor, som när ni arrangerade en workshop med rundabordssamtal i samarbete med kuratorn Ele Carpenter och Malmö Konstmuseum i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty.

Sammantaget har detta fått effekter hos oss på SKB. Vi har fått ett omfattande nätverk, som vi inte kunnat få till på egen hand. Det har hjälpt oss att utvecklas i våra sätt att se på och förstå frågan om informationsöverföring. Vi har också kunnat skapa en mer fördjupad kunskap om vad komplexiteten i frågan handlar om. På så sätt har vårt samarbete gett oss många nya insikter, kunskaper och möjligheter.

Ni har också tagit med SKB i nationella och internationella konstellationer som vi inte kunnat delta i utan vårt samarbete. Det gör att SKB har kunnat berätta om sitt arbete med informationsbevarande i nya sammanhang. Ett exempel är konferensen Information and Memory for Future Decision-Making i Stockholm 2019. Här kunde vi under tre dagars seminarier och diskussioner arbeta med frågan tillsammans med representanter från bland annat kommuner, miljöorganisationer och myndigheter.

Genom våra samarbeten har SKB kunnat introducera frågan om informationsbevarande i anslutning till slutförvaren med radioaktivt avfall i en mångfald av sammanhang. Det finns flera aktörer som arbetar med informationsbevarande på lång sikt, men som inte tidigare kopplat sitt arbete till SKB:s slutförvar. Att fler personer och aktörer känner till och reflekterar över frågan gör att den hålls levande. Det är avgörande för att samhället ska kunna arbeta med de lösningar som krävs för att framtiden ska ha de kunskaper och verktyg de behöver.

av Anders Högberg

Prof Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Professor Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

 

Heritage Futures, webplats HÄR

Perpetual Uncertainty, info HÄR

Information and Memory for Future Decision-Making, rapport HÄR

Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen publicerat en rapport där vårt arbete lyfts fram, den nås HÄR

Kärnavfallsfrågan i media

Thursday, January 27th, 2022

Idag tar den Svenska regeringen beslutet om slutförvar för kärnavfall.

I det sammanhanget blev Cornelius Holtorf flera gånger de senaste dagarna intervjuat om långtidsminne av slutförvaret och kärnavfall. Anders Högberg intervjuades i Svenska Dagbladet.

Radio P4 Kalmar (27 jan 22): Så ska man kommunicera med svenskarna 100 000 år i framtiden

Radio P1 Studio Ett (26 jan 22): Hur ska slutförvaringen kommuniceras till eftervärlden?

TT 24 & 29 jan 22: Minibladet, Norrländska Socialdemokraten, Södermanlands Nyheter, Mariestads-Tidningen (2 feb 2022), Ny Teknik, Nya Wermlands-Tidningen, Nerikes Allehanda, Katrineholms Kuriren, Motala & Vadstena Tidning, Enköpings-Posten (31 jan 22), Aftonbladet, Dagens Näringsliv, E55, Helsingborgs Dagblad Premium, MSN, Sydsvenskan Premium, Göteborgs-Posten, Norran, Piteå-Tidningen, Vestmanlands Läs Tidning, Barometern (29 jan 22), Gefle Dagblad (27 jan 22), Västerbottens kuriren, Folkbladet Västerbotten (26 jan 22), Sydsvenska dagbladet (25 & 29 jan 22), Skånska dagbladet (24 jan 22), Nyheter 24 (24 & 29 jan 22). Hur pratar vi kärnavfall med framtiden?

Svenska Dagbladet (29 jan 22): Frågan om slutförvaret: Ska framtiden varnas?

Upsala Nya Tidning (3 feb 22)

Sveriges radio (5 Feb 2022), Juniornyheterna Special: Hur pratar man med framtiden?

Radiation Safety Authority follows

Monday, November 15th, 2021

In the new report “Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret för kärnbränsle” (SSM rapport 2021:24), the Swedish Nuclear Safety Authority has been documenting known methods for achieving long-term memory in relation to nuclear waste repositories.


The report makes reference to the key literature and documentation in the field globally, while also discussing the specific situation in Sweden. We have long been in touch with the two authors Carl-Henrik Pettersson and Annika Bratt, and so it is not surprising that the work of Linnaeus University on this topic, both in Sweden and internationally, is mentioned on several occasions. This includes in particular a short separate discussion of the 2019 workshop Information and Memory for Future Decision-Making – Radioactive Waste and Beyond run by the Swedish Nuclear Waste Council in Stockholm and the VINNOVA project on Memory Across Generations it led to. There is also a short discussion of our research project Ett hundra tusen år bakom och framåt i tiden – arkeologi möter kärnbränsleförvaring supported by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co back in 2012-2015.

We are still very involved in these issues, at the moment mostly as part of an expert group at the OECD’s Nuclear Energy Agency.

Lessons from heritage for nuclear waste disposal sites

Wednesday, November 10th, 2021

Cornelius Holtorf presented a paper by him together with Anders Högberg at the Interdisciplinary research symposium on the safety of nuclear disposal practices: Technical and Social Approaches to Managing the Hazardous Legacy of Nuclear Power Generation (10-12 Nov 2021) arranged by the Federal Office for the Safety of Nuclear Waste Management in Germany (BASE).

The paper was entitled “Lessons from archaeology and heritage studies for the long-term preservation of records, knowledge and memory concerning deep geological disposal sites for nuclear waste” and its abstract is available as part of the conference proceedings at https://sand.copernicus.org/articles/1/287/2021/.

Forum Kulturarv

Tuesday, November 9th, 2021

Cornelius Holtorf and Helena Rydén represented the UNESCO Chair on Heritage Futures at the Cultural Heritage Forum “Cultural Heritage for the Future” held 8-9 November 2021 in Gothenburg, Sweden, and attended by 150 participants and 27 exhibitors.

Helena Rydén managed an exhibition displaying information about the Chair and samples of its publications and other work. Cornelius Holtorf held a one-hour plenary session on “We need to work more with the future in the cultural heritage sector!”, featuring a short lecture, two films, much interaction with the public, and a panel debate with Tina Lindström (Kalmar County Museum) and Johan Swahn (The Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review, MKG). Together, we presented and discussed how the cultural heritage sector can work with the future and why this is important, with special examples taken from cultural heritage pedagogy (timetravelling to the future at Kalmar County Museum) and concerning long-term memory of repositories of nuclear waste. After the session, several participants described the experience as “an eye-opener”.

Before it is too late?

Wednesday, August 4th, 2021

Cornelius Holtorf presented a paper entitled “Before it is too late? Narrating Nuclear Legacies Beyond Risk” in a session on “Nuclear Narratives” at the STREAMS – Transformative Environmental Humanities conference, organized by KTH, Stockholm (4 August 2021)

Nuclear narratives are most commonly stories of risk, whether that is the risk of radioactive contamination of the environment or, increasingly, the risk of loss of nuclear cultural heritage.

In his paper, Holtorf asked what it could mean to tell nuclear narratives and stories about nuclear cultural heritage that do not feature notions of risk. Such alternative nuclear narratives may be exemplified by pioneering nuclear artist James Acord’s explorations of practices of transmutation and alchemy and by the current political rehabilitation of nuclear energy for mitigating climate change, e.g. in the context of “Greens for nuclear energy“.

 

Heritage Processes and Nuclear Waste

Monday, June 14th, 2021

Cornelius Holtorf presented at the second capacity-building workshop of the Expert Group on Awareness Presentation, which is part of the Nuclear Energy Agency’s Working Party on Information, Data and Knowledge Management at the OECD. Even Anders Högberg participated.

During the session, held on 14 June 2021, the 30+ participants discussed the significance of understanding human behaviour in all its complexity. In relation to mechanisms of awareness preservation we will need to shift focus: from creating to consuming, from intentions to impacts, and from assets to outcomes. This requires understanding social and cultural processes, and entering the realm of the human sciences, including anthropology, sociology, psychology, etc.

In each specific context anticipated, we need to be asking questions such as

  1. What’s happening?
  2. Who’s involved or affected?
  3. In what socio-cultural context?
  4. With what socio-cultural consequences?

In a second step, we need to learn how to manage processes changing over time: how can we today facilitate certain socio-cultural processes in novel futures which will be changing further with time? This will require not to be creating continuities but to be facilitating discontinuities (constituting meta-continuities). How this can be achieved is a difficult question and there are no ready answers.

Review of Deep time reckoning

Sunday, June 13th, 2021

My review of Vincent Ialenti’s (2020) Deep time reckoning: how future thinking can help Earth now, MIT Press, has now been published in the journal Time and Mind.
Open access for the first 50 who click here!

Futures Literacy and Nuclear Waste

Monday, May 10th, 2021

Anders Högberg presented at the first capacity-building workshop of the Expert Group on Awareness Presentation, which is part of the Nuclear Energy Agency’s Working Party on Information, Data and Knowledge Management at the OECD. Even Cornelius Holtorf participated.

The session, held on 10 May 2021, was dedicated to Futures Literacy and featured even a keynote lecture by Richard Sandford (UCL) who concluded with the following slide:

During the session, the 37 participants began to realise how they were using the future in various ways to inform specific actions and started to examine their own anticipatory assumptions regarding long-term communication of nuclear waste disposal sites. They also started to understand that the uncertainty of the future is not something that can or must be controlled but that it is instead important to learn how to embrace uncertainty in our present in order to reduce future uncertainty.

A next step is acquiring the capability of how to imagine alternative futures, and so the discussion will continue…