Posts Tagged ‘Svenska Unescorådet’

Professionell beredskap för framtiden

Friday, April 3rd, 2020

Att vara professionellt förberedd för framtiden liksom att visa global solidaritet är viktigare än någonsin i den nödsituation som världen befinner sig i just nu som följd av covid-19 pandemin. I veckan möttes Sveriges Unescoprofessorer med Svenska Unescorådet och diskuterade samarbete. Tillsammans forskar de om yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och globalt kapacitetsbyggande inom många områden.

Läs mer här.