Centrum för idrottsutveckling

Välkommen till vår nyhetssida - en plats för intressanta reportage och spridning av aktuell kunskap

Vad är Riksidrottsmötet?

2023-07-13

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Augusti månads nummer handlar om Riksidrottsmötet som genomfördes i slutet av maj i år, och i synnerhet vad som bestämdes samt vilka konsekvenser det får för idrotten de närmsta åren. Men först ska vi ge en kort beskrivning av vad Riksidrottsmötet är och vilken viktig funktion mötet har.

Riksidrottsmötet är egentligen ett samlingsnamn för två årsmöten – Riksidrottsförbundets RF-stämma och SISU Idrottsutbildarnas SISU-stämma. Stämmorna sker parallellt, men när det är antingen RF-specifika eller SISU-specifika frågor så adresseras det tydligt. Riksidrottsmötet genomförs vartannat år och då träffas RF:s olika idrotter (medlemsförbund) och SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer. Totalt är det 200 så kallade ombud som möts. Stämmorna för de två organisationerna är idrottens högsta beslutande organ, idrottens riksdag, och kan jämföras med en idrottsförenings årsmöte.

På Riksidrottsmötet delas det ut utmärkelser till idrottsledare som gjort goda och ofta långvariga insatser inom svensk idrott. Men framför allt bestäms på såväl RF- som SISU-stämman vilken inriktning på verksamheten som är aktuell för den kommande tiden och vad som ska gälla kring aktuella policyfrågor.

Andra frågor, som ibland kan vara omdebatterade, är vilka idrotter (medlemsförbund) som ska väljas in i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, respektive om det är några som ska uteslutas. I år valdes Svenska Förbundet för Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet in som medlemmar i Riksidrottsförbundet, medan Sveriges Schackförbund kom med i SISU Idrottsutbildarna. Dessutom väljs Riksidrottsstyrelsen (RS) som är Riksidrottsförbundets beslutande organ. RS består av elva personer. Efter att Björn Eriksson varit ordförande under en längre period valdes nu den tidigare ordföranden i Fotbollsförbundet, Karl-Erik Nilsson, till ny ordförande i både RF samt SISU Idrottsutbildarna. Värt att notera är att det nu är tre smålänningar i styrelsen: förutom Karl-Erik Nilsson är det också Marie Hedberg och Toralf Nilsson.

I detta nummer kommer du att både via film och text få mer ”inside information” om vad som avhandlades på Riksidrottsmötet i maj i år. Trevlig lyssning och läsning!

Nedan kan du se Marie Hedberg förklara vad RIM är (1:42 långt klipp) och hur det egentligen går till ”bakom kulisserna” (2:01 långt klipp).

Hur påverkar Riksidrottsmötet dig som ledare eller tränare?

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Ett helt nyhetsbrev har handlat om Riksidrottsmötet. Men är det ens relevant för dig som har en ledarroll i en idrottsförening, vare sig du är tränare eller organisationsledare? Svaren är väl både ja och nej. Det kommer inte bli några direkta konsekvenser för dig, din förening eller ditt ledarskap efter detta Riksidrottsmötet. Mycket kommer se likadant ut. Men Riksidrottsmötet sätter tonen för svensk idrotts framtid, så i det långa loppet kommer det definitivt att påverka dig.

Ta exempelvis diskussionerna om ”Trygg idrott”, som gick heta under RIM. Trygghetsfrågan är en av de absolut hetaste ämnena i svensk idrott och där blir du och din förening direkt involverad. Hur jobbar ni med att skapa trygga idrottsmiljöer för era barn, ungdomar och ledare? Vilka bestämmelser finns i förening? Vad behöver ses över? Vad händer om något faktiskt sker? Dessa frågor bör du som ledare ha koll på. Ifall du inte har det, men vill få det så finns RF-SISU distriktens idrottskonsulenter där för att guida er i rätt riktning.

Hör Marie Hedberg kommentera denna fråga och summera Riksidrottsmötet här (2:11 långt klipp):

Björn Eriksson ut – Karl-Erik Nilsson in

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Björn Eriksson har gjort sitt i Riksidrottsstyrelsen. Efter tolv år i styrelsen, varav åtta som ordförande, annonserade Björn inför Riksidrottsmötet att han inte ställde upp på omval. En ny ordförande behövde alltså väljas fram och efter valberedningens arbete, lobbande inför mötet och rejält med tankeverksamhet hos de potentiella ersättarna fanns det bara ett alternativ kvar. Så till Riksidrottsmötets start fanns bara Karl-Erik Nilsson, tidigare ordförande i Svenska fotbollförbundet, kvar som ett valbart alternativ. Ingen annan valde heller att kandidera under mötet och beslutet blev således simpelt för alla delegater.

Men vad innebär skiftet i praktiken? Marie Hedberg har suttit i Riksidrottsstyrelsen med Björn Eriksson och kommer nu göra det med Karl-Erik Nilsson. Hör hennes ord om skiftet (3:03 långt klipp):

Självfallet har huvudpersonen själv kommenterat sitt nya och ärofyllda uppdrag. Se den videon här (2:22 långt klipp):

Heta ämnen och nya förbund – Hedberg kommenterar


Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Vad hände egentligen på Riksidrottsmötet 2023 då? Såklart hände det väldigt mycket. Nya förbund välkomnades in i idrottsfamiljen, många motioner behandlades och besluts tog. I denna summering gjord av Svenska skidförbundet kan du få en god redogörelse för vad som hände i skiftform.

Ifall du hellre tar del av innehållet i rörlig form kommer här nedan korta klipp med Marie Hedberg, ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

Marie kommenterar de hetaste ämnena från Riksidrottsmötet, bland annat ”trygg idrott” och ”elitidrott” (4:08 långt klipp):

Marie Hedberg kommenterar de tre nya förbunden som valdes in i idrottsrörelsen (Funktionella Fitness-förbundet, Esportförbundet samt Schackförbundet) (4:15 långt klipp):