Centrum för idrottsutveckling

Välkommen till vår nyhetssida - en plats för intressanta reportage och spridning av aktuell kunskap

Idrottsklivet – regeringens nya satsning för inkludering

Postat den 15th december, 2023, 11:38 av Mats Glemne

Foto: Mats Andersson / BILDBYRÅN

Idrottsklivet är en satsning i idrottens inkluderingsarbete som görs i syfte att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Det är en utveckling av idrottsrörelsens fleråriga arbete med att öka barn och ungas deltagande i föreningsidrotten, att få vara en del i ett sammanhang. Idrottsklivet är en omfattande insats som särskilt riktas gentemot de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta, totalt 61 i hela landet. I Småland finns det två områden som faller inom epitetet – Arabyområdet i Växjö och Råslätt i Jönköping. Mer specifikt uttrycks att målsättningarna är att öka:

  • antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden och som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • antalet idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

I Idrottsklivet deltar 11 RF-SISU distrikt och 14 specialidrottsförbund (idrotter). Även föreningar vars förbund inte är en del av satsningen kommer att kunna få stöttning via sitt RF-SISU distrikt. Det gäller att skapa förutsättningar, lösningar och modeller som kan verka långsiktigt och som bidrar till en idrott för alla som inte beror på var man bor eller ekonomiska situation.

Som ett konkret exempel genomför fotbollen i startskedet en satsning som benämns ”En bättre väg”. Det centrala är att få fram fler ledare, fler spelare och fler välorganiserade föreningar som kan engagera fler barn och ungdomar med fotboll. För närvarande har ett 50-tal föreningar som verkar i utsatta områden valts ut. Föreningarna kommer att få ekonomiskt stöd för att ställa till förfogande en föreningsutvecklare och fotbollsutvecklare som är lokalt förankrad i området. Målet för satsningen är ge barnen en meningsfull sysselsättning, detta så att förhoppningsvis färre väljer att involveras i destruktiva miljöer och sysselsättningar.

Vill du veta mer om Idrottsklivet, tveka inte att kontakta ditt RF-SISU distrikt eller läsa HÄR.

Det här inlägget postades den december 15th, 2023, 11:38 och fylls under Föreningsutveckling

Kommentarer inaktiverade.