VIDEO: Forskarens rapport om ungdomars delaktighet

16:01 by David Faxå

Karin Redelius har tillsammans med kollegor skrivit en rapport som handlar om barn och ungdomars delaktighet i svensk idrott. Hör Mats Glemne intervjua Karin om denna rapport och vad resultaten säger. Är ungdomarna med och påverkar sin idrott?

 

Comments are closed.