Dheisheh Camp dag 8

18:38 by socionomstudenter

Från en by i närheten av Dheisheh Camp finns en vandringsled genom ett landskap med historiska efterlämningar från romartiden. Vandringsleden tog oss till Battir, en palestinsk by med en speciell historia. Israeliska myndigheter vill bygga en mur som kommer att genom byn för att på detta sätt fortsätta utöka sin gräns. Skälet de åberopar är ”säkerhetsskäl” för att skydda den egna befolkningen från palestinierna. En annan anledning till att bygga muren är den järnväg som går genom byn och förbinder Jerusalem med bland annat Tel Aviv och Haifa. Av denna anledning är järnvägen givetvis av intresse för israelerna. Tvisten om muren har varit uppe i israelisk domstol där rätten dömde till palestiniernas fördel. Detta är ett unikt fall då det är första gången en israelisk domstol dömt till palestiniernas fördel. Bakgrunden till detta domslut är att landskapet kring Battir är upptaget på UNESCO:s världsarvslista då Battirs terrassodlingar och bevattningssystem är från 600-talet. Därav får inte israelerna bygga sin mur genom området då detta ska bevaras. Både terrassodlingarna och bevattningssystemet brukas än idag. Vandringsturen erbjöd en fantastisk naturupplevelse och det var häftigt att se hur invånarna i byn fortfarande brukade de gamla odlingsmarkerna.

/Malin och Emy

Foto 2015-04-19 16 06 47

Foto 2015-04-19 14 29 33

Foto 2015-04-19 15 43 02

Foto 2015-04-19 15 43 18

Comments are closed.