Socionomstudenter utomlands

läs och låt dig inspireras

Nya Zeeland

2016-03-18

Hej!

Nu är barnen inne på sin tredje vecka på Stand for Children. I Rimu whares har vi 11 pojkar, och denna grupp har varit lite svårare än tidigare grupper. Det har förekommit mycket bråk bland vissa barn, och det har även varit svårt för vissa att respektera och lyssna på personalen. Som student och ung kvinna upplever jag att det är svårare att få pojkarna att lyssna på mig än övrig personal. Detta är något man får jobba med att försöka finna självförtroendet och tålamod till att kunna bygga en bra relation till dessa barn. Personalen på Stand for Children är dock väldigt kunniga och det hittas ständigt på meningsfulla aktiviteter och olika tillvägagångssätt för att få barnen att trivas och kunna bygga en bra relation till personalen. Däribland har vår Team Leader introducerat ”Theraplay” som är en strukturerad lek där målet är att främja barnens självförtroende, känsla av tillhörighet, öka tillit till personal och andra barn och att öka den sociala förmågan. Theraplay är baserad på egenskaper som normalt finns i relationen mellan barn och deras föräldrar: struktur, engagemang, fostran och utmaning. Theraplay involverar också mycket beröring för att bygga tillit och skapa relation mellan både barnen och till personalen. Det är även viktigt att respektera och uppmärksamma barn som inte känner sig trygga med beröring och försöka hitta alternativa tillvägagångssätt för att skapa en god relation till barnet. Meningen är inte heller att man skall fokusera på något enskilt barn utan idén är att fokusera på gruppen som en helhet.

Jag har under veckan även fått utbildning i NCI (Non-violent Crisis Intervention) som handlar om hur vi som personal kan hantera utåtagerande barn och hur vi kan förhindra att våldsamma situationer uppstår. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om att försöka distrahera och avleda barn vid situationer där de blir väldigt utåtagerande. Skulle detta inte vara möjlig skall man låta barnen vara ifred och låta dem vara så länge det inte innebär fara för dem själva, andra barn eller personal. På Stand for Children säger personalen att saker går att köpa nya och ersätta, men inte ett barn. Det finns dock situationer där barnen inte går att avleda och där exempelvis barnet blir väldigt aggressivt. Om barnet blir aggressivt mot sig själv, mot andra barn eller personal finns det olika tillvägagångssätt där man får hålla fast barn och på olika sätt fysiskt hindra barnet från att skada någon. Som student får jag aldrig röra barnen eller försöka dra isär dem vid bråk eller liknande utan jag måste alltid tillkalla ordinarie personal som får hjälpa till istället. Att fysiskt hindra ett barn från att röra sig är dock allra sista utvägen man ska gå om ingenting annat hjälper. Efter händelsen måste föräldern informeras och allt skall noggrant dokumenteras.

Det har varit väldigt intressant att ta del av både NCI utbildningen och Theraplay som vi nyligen startat med och som kommer hållas varje vecka. Nu är det dock bara en vecka kvar tills denna barngrupp åker hem igen. Denna barngrupp stannar bara 4 veckor eftersom det snart är påskledigt och verksamheten kommer vara stäng från 25 mars till 28 mars.

Önskar alla en glad påsk från varma Nya Zeeland trots att det börjar gå mot höst här nere =)

//Nicole

 

NCI training:

IMG_8605 IMG_8606

 

Nya Zeeland

2016-03-01

Ny barngrupp!

Imorgon är det igen dags för nya barn att komma till Stand for Children. Eftersom många av barnen hade sommarlov under januari månad har vi inte haft så mycket barn här fram tills nu. Imorgon kommer dock en större skara barn och det ska bli intressant att följa denna nya grupp. Jag kommer även få tre stycken ”key children” vilket innebär att jag tillsammans med en från personalen kommer följa dessa barns utveckling och arbeta närmare med barnen och deras behov. Denna gång stannar barnen bara i fyra veckor eftersom att verksamheten inte har öppet under påsken.

Hur fungerar det då när ett barn skall tas in på Stand for Children? Här i Nya Zeeland är det så att det är lite socialt arbete som bedrivs av staten. Istället är det olika icke-statliga organisationer och företag som bedriver detta arbete. Stand Children’s Services är en non-governmental organization (icke-statlig organisation) och finansieras av Ministry of Social Development, donationer och andra insamlingar. The Ministry of Education finansierar även den skolverksamhet som bedrivs på Stand for Children. Det finns sju olika Stand Children’s Services på olika platser i Nya Zeeland: Whangarei, Auckland, Rotorua, Gisbone, Otaki, Christchurch och Roxburgh. Det är Stand for Children som utför insatserna och utreder barn vars ansökningar kommer in till organisationen. Dock har inte organisationen möjlighet att omhänderta ett barn utan när ett barn har blivit utsatt för ett brott så kopplas den statliga organisationen Child, Youth and Family in som då tar över utredningen om barnet. Nya Zeeland skiljer sig också från Sverige på det sätt att man inte har samma anmälningsskyldighet här som i Sverige när man arbetar med barn. Men de flesta ansökningar som kommer in kommer från skolor och även från familjerna själva. När en ansökan kommer in utreder socialarbetarna barnens situation och behov, sedan presenterar varje socialarbetare varje ”fall” vid speciella möten, kallade Care Group Meeting där Manager och de olika Team Leaders är med och diskuterar om barnet skall tas in på Stand och hur länge. Det är alltid Managern på Stand for Children som har sista ordet angående vilka barn som skall tas in i verksamheten.

Imorgon är det då alltså dags för en ny barngrupp som blivit antagna på Stand for Children. Dessa två dagar som gått har bara ägnats åt att förbereda inför den nya gruppen som kommer. Vi har bland annat läst information om varje barn, anpassat våra whares (boende) för barnen och haft olika möten där vi planerat aktiviteter och informerat varandra om barnens behov. Det ska bli intressant att följa en ny barngrupp nu när man är mer insatt i hur verksamheten fungerar!

// Nicole