Socionomstudenter utomlands

läs och låt dig inspireras

Pillars – Foxfire PSR (Chicago)

2013-02-08

Nu är jag på plats och har snart gjort 3 av mina 17 veckor på min praktikplats.

Det var mycket pappersarbete  att göra innan jag kom hit. För att kunna åka till USA och göra praktik måste man har ett J1-visum, och för att kunna ansöka om det behöver man en sponsor. Efter mycket letande och många telefonsamtal fick jag till slut kontakt med Linnea på Kilroy i Stockholm, och hon har varit mycket hjälpsam. Själva underlaget till visumet kostade 8900kr för 4 månaders praktik (sponsor CIEE), då ingår försäkring och man får ett social security number. När väl det var klart var det dags att boka tid för intervju på Amerikanska Ambassaden i Stockholm, ca 1200kr och flygresan kostade drygt 7000kr. Jag har ansökt om stipendium ur olika fonder men inte fått något. Har vänner i Chicago som jag bor hos, så kostnad för bil och bostad slipper jag (svarar gärna på frågor om visum/sponsor etc).

Min praktikplats heter “Pillars” och de erbjuder hjälp till klienter i alla åldrar inom psykisk ohälsa, våld i hemmet, sexuella övergrepp, alkohol- och drogmissbruk, krishjälp, hjälp och utbildning barn och familj att de erbjuder hjälp med att söka jobb, skriva cv etc. De hjälper även hemlösa och de som behöver hjälp med boendestöd samt att de har kvinnojour. Jag är på avdelningen med klienter med allvarlig psykisk ohälsa och den avdelningen heter Foxfire – Psychosocial Rehabilitation Program (PSR) och de arbetar med psykosocial rehabilitering. PSR är utformad för att hjälpa konsumenter med allvarlig psykisk sjukdom till en hälsosammare, mer produktiv och oberoende livsstil  och klienterna erbjuds både gruppterapi och individuell terapi. Foxfire är en dagverksamhet med ett 30-tal klienter och dagverksamheten pågår kl: 9-00-14.00 måndag till fredag. Klienterna sitter vid bänkar i ett stort rum. Klienterna har diagnoser som schizofreni, schizoaffektivt syndrom, bipolära sjukdomar, borderline, ADHD, olika former av tvångssyndrom och hallucinationer. Många har missbrukat alkohol, kokain och/eller marijuana, de har problem med ångest, PTSD, och depressioner i olika grader, och många har blivit mobbade under sin uppväxt. Många av klienterna har blivit utsatta för våld i hemmet, sexuella övergrepp, våldtäkt och några har blivit övergivna som barn och vuxit upp under hemska förhållanden.Beroende på diagnos och behov bestäms hur många timmar/dagar klienterna ska delta i gruppterapin samt individuell terapi. Detta görs vid den individuella vårdplan som genomförs av personal och klient vid start. På Foxfire arbetar fyra socionomer, en man och tre kvinnor, alla med mastersutbildning.

Jag trivs jättebra och får vara med på all gruppterapi och är mycket imponerad över hur de arbetar med konceptet PSR och hur positivt klienterna upplever terapin.