Dheisheh Camp dag 11

08:52 by socionomstudenter

Vi hade bokat möte med UNRWA-representanten, Mr. Mustafa, för Dheisheh Camp för att få en inblick i deras arbete och få tillfälle att ställa frågor. Vi hade med oss Naba, en av volontärerna på Laylac, som tolkade åt oss. Vi fick en överblick av lägrets förändring över tid. Han berättade också om hur UNRWA arbetar i lägret i dagsläget. Deras arbete bygger på tre huvudområden: hälsa, utbildning och socialt arbete. Inom UNRWA:s hälsoområde ingår både medicinsk hälsa och milljön i lägret. Till exempel finns det 13 personer i lägret som enbart arbetar med renhållningsarbete. UNRWA erbjuder skolgång för alla upp till nioende klass, det vill säga tills barnen är 15 år gamla. Det sociala arbetet innebär bland annat att UNRWA försöker fånga upp de familjer som har det sämst ställt. Dessa familjer kan få en ekonomisk hjälp på 30-40 shekel/månad, vilket motsvarar ungefär 65-90 svenska kronor/månad. De kan även få gratis livsmedel som ris eller olja, samt få sanktionerad sjukvård. Under mötet blev det tydligt att UNRWA inte genomför något förebyggande arbete i lägret överhuvudtaget. Till exempel är situationen med den israeliska militärens våld mot flyktingarna i lägret välkänd. UNRWA gör ingenting åt detta problem utan rapporterar endast vidare då någon kommit till skada eller det uppstått en materiell skada. Efter mötet hade vi en lång diskussion med Naba om UNRWA:s och FN:s handlingsoförmåga. Bland de flyktingar i lägret som vi pratat med råder en stor misstro till FN då de anser att FN misslyckats med att förbättra den politiska situationen på något sätt. Detta är ytterligare ett exempel på FN:s verkningslöshet och maktlöshet i internationella konflikter.

/Malin och Emy

Comments are closed.