Posts Tagged ‘insamling’

Insamlig till HIMAD

Monday, March 25th, 2013

Ett av våra projekt under vår praktiktid är att rusta upp ett bibliotek på centret där vi ska bo.
Det är nämligen så att centret är ganska nybyggt och har relativt moderna lokaler, men vad vi har fått till oss så finns det inte så mycket material. Det som finns på plats är otillräckligt för att kunna bedriva en verksamhet för socialt arbete.
Vårt mål är att få in ca 10 000 kr. Med er hjälp kan vi nå det målet!

Det unika med att ge till det här projektet är att ni får se vad era pengar gör för nytta då vi kommer att dokumentera och redovisa hela processen, samt att skicka mail med bilder och information till er.

Om du är intresserad av att vara en del av det här projektet, hör av dig via mail till Oskar Karlsjö på mail Ok222ai@student.lnu.se.