Femte veckan pa Stand

09:18 by socionomstudenter

Just nu sitter vi i vart duty room pa Stand vilket ar anledningen till att vi idag inte kan skriva med de tre sista bokstaverna i alfabetet. Vi tankte skriva lite om forra veckan, dvs vecka fem har pa Stand. Den borjade med att vi jobbade pa boendedelen, varav pa tisdagen gjorde vi vart forsta kvallsskift. Det var mellan 13.30 till 22.00 och eftersom vi ar i olika whares sa gjorde vi lite olika aktiviteter. Gemensamt for alla whares ar att efter skolan ska alla gora sina laxor och ata sitt eftermiddagsfika innan aktiviteten startar. Aktiviteten for bada pojkgrupperna var bmx och tjejgruppen akte till en lekplats. Efter aktiviteterna kom barnen tillbaka till sina whares, fick direkt hoppa in i duschen och sedan slappna av med en film och Milo (chokladmjolk) fram till klockan 20.00 da det var dags for barnen att lagga sig. Nar barnen hade somnat fick vi skriva dagliga observationer om barnen i vara whares.

Under mandagen fick jag (Nohaddra) aven mojligheten att folja med en Community Social Worker (CSW) pa ett mote med en rektor pa en skola dar tva barn mojligen kommer att bli intagna till Stand. Motet varade I ungefar 40-60 minuter dar barnets situation och hemmiljo diskuterades. De pratade aven om mojliga losningar och kontakter med andra myndigheter. Efter samtalet med rektorn fick CSW aven prata med det ena barnet som var i skolan. De pratade om hur barnet madde och hur situationen i skolan och hemma fungerar. Barnet fick fylla i ett formular med fragor som besvarades i en skala pa 1-10. Jag upplevde detta mote som valdigt larorikt och jag fick en okad forstaelse for hur arbetsprocessen ser ut for CSW som arbetar pa Stand. Daremot ar det synd att vi alla inte far mojligheten att folja med pa var sitt mote da jag anser att det var ett valdigt larorikt moment.

Onsdag, torsdag och fredag var vi med pa Parental workshop som innebar att foraldrarna kom hit i tre dagar for att medverka. Denna workshop lar dem bland annat hur de ska bemota sina barns behov, planera och lagga upp rutiner for barnen nar de kommer hem och fa ta del av vad barnen lar sig har pa Stand. Detta for att kunna implementera dessa nya kunskaper i deras vardagsliv. Foraldrarna fick bo pa Parental Unit, vilket var delen pa Stand dar workshopen holls. Detta gav dem en chans att dels komma ivag fran hemmiljon och alla krav det innebar. Det var inte alla foraldrar som medverkade da workshopen var frivillig, det var endast fem foraldrar som deltog. Vi fick chansen att observera men aven medverka pa de olika ovningar som presenterades. Pa onsdagen blev vi erbjudna att folja med pa ett seminarium om familjerelaterat vald for migranter pa eftermiddagen. Vi tyckte det lat intressant och valde darfor att avvika fran workshopen den eftermiddagen och folja med. Det var ett intressant seminarium trots att det var svart att hanga med emellanat da den forsta forelasaren pratade valdigt fort och osammanhangande. Detta var en specialist inom migration. Den andra forelasaren var en advokat specialiserad pa familjerelaterat vald och var betydligt lattare att forsta.

Pa fredageftermiddagen holls en avslutning med tacktal och utdelning av certifikat till bade foraldrar och till oss. Vi upplevde det som en valdigt fin avslutning, och att vi kom foraldrarna nara under dessa dagar. Vi larde oss mycket under workshopen om hur det ar att vara foralder, om barns utveckling och hur man som foralder kan hantera svarigheter med barnen.

 

/Linda, Nohaddra och Rebecca

Comments are closed.