Handledning

12:24 by socionomstudenter

På Kirstens kontor finns det saker som vid en första anblick kanske inte väcker tankar om att de fyller ett syfte för ungdomars välbefinnande. På en anslagstavla finns uppsatta illusionsbilder, sådana som föreställer två skilda saker beroende på vilket sätt man väljer att se bilden på. En välkänd sådan är till exempel bilden av den gamla damen eller den unga kvinnan. Jag stod och beundrade bilderna, dels för att jag själv tycker om att måla och dels för att jag tycker det är kul att se på illusionerna. Kirsten berättade för mig att hon ibland förklarar bilderna och kopplar dem till tankar och perspektiv, att förändra tankar och se det ur en annan synvinkel, precis som i bilderna.

Vidare berättade Kirsten om att hon höll på med Yoga och mindfullness, vilket det sistnämnda är något vi har gemensamt. Mindfullness har jag använt mig av för att öka min prestationsförmåga genom att vara mer närvarande för stunden och hitta ett inre lugn. En annan inredningsdetalj som Kirsten har på sitt kontor är lite fåglar här och var. Till exempel visade hon mig en vas med fjädrar som alla såg olika ut från varandra. Alla fjädrar var vackra på sitt sätt, trots deras olikheter. På samma sätt kunde man jämföra detta med oss människor, vi är unika och vackra på många olika sätt, trots att vi är och ser olika ut.

Vi pratade vidare om just fågeltemat inne på Kirsten kontor. Detta sa hon berodde på att hon en gång hade fått lära sig att se på sitt jobb som ett fågelbo och ville hela tiden ha detta i åtanke.  Liknelsen är att människor kunde komma och gå, känna stöd och trygghet för att sedan lämna och flyga fritt på egen hand. Tanken om ett ett tryggt näste som mynnar ut i ett självständigt liv.

På en annan vägg i Kirsten kontor hade hon satt upp olika löv som hon hade plastat in. På plasten kunde man få skriva ner sina framtida mål, önskningar och drömmar för att synliggöra dem och fundera på vilket sätt man skulle kunna nå dem.

Slutligen pratade vi om att använda sina egna unika sidor och låta detta vara en del av yrkesrollen. Jag reflekterade över det vi hade sagt under detta handledningstillfälle och det gjorde mig glad. Jag blev glad för att jag förstod att det handlar om att hitta sin egen väg. Detta eftersom alla är sina egna unika personer vilket jag uppfattar är ett sätt att skapa sig handlingsutrymme.

 

/Lisa

Comments are closed.