Dheisheh Camp dag 1

12:04 by

Praktikplatsbeskrivning

Nu är vi framme på Laylac – The Palestinian Youth Center for Community Development. Organisationens lokaler ligger i Dheisheh Camp utanför Betlehem på Västbanken. Laylac beskriver sig själva som en gräsrotsorganisation. Detta innebär att Laylac anpassar sin verksamhet efter det behov som finns i deras närområde. Ett exempel på detta är att Laylac tar inte emot öronmärkta donationer då de anser att detta inte nödvändigtvis inte kommer de mest utsatta grupperna i samhället till gagn. Genom att anpassa arbetet efter de behov som finns i närområdet så skapas förtroende mellan organisation och invånarna i närområdet. Laylac riktar sig främst till ungdomar eftersom över 50 % av den palestinska befolkningen består av ungdomar. Palestinska ungdomar ses som en problematisk grupp då de efter att de slutat skolan saknar sysselsättning då arbetslösheten är stor. Detta skapar i sin tur en rad andra problem som fattigdom, missbruk och utanförskap. Alla som arbetar på Laylac är frivilliga och verksamheten bygger på volontärarbetarna. Grundidén med verksamheten är att utbilda eller förse volontärerna med resurser inom områden som de brinner för så att de genom detta kan bidra till någon typ av samhällsutveckling och föra kunskaperna vidare till andra. Laylav har olika avdelningar som motsvarar volontärernas specialintressen exempelvis barns rättigheter, konst och teater. Målet med vår tid på Laylac är att få en bild av dels den politiska situationen men även de kontextuella villkoren för palestinierna i vardagen. Detta innebär att vi får följa med på en rad olika aktiviteter som organisationen utför och dokumentera dessa erfarenheter i skrift och bild. Några av dessa erfarenheter kommer vi att dela med oss här på bloggen.

/Malin och Emy

Foto 2015-04-13 16 03 02

Foto 2015-04-13 15 47 22

Foto 2015-04-12 18 01 29

Comments are closed.