Nätverksmetoder

19:22 by socionomstudenter

I veckan har jag träffat en svensk familjeterapeut som arbetar här i Israel. Hon arbetar som avdelningschef och familjeterapeut på ett stort familjecenter. Vid sidan av detta driver hon också en egen mottagning. På hennes avdelning utövas framför allt parterapi och familjeterapi. Det arbetar nio familjeterapeuter på avdelningen. Utöver denna avdelning finns även andra avdelningar bland annat inriktade mot barn och ungdomar.

De brukare som kommer i kontakt med familjecentret gör detta på olika sätt. Vissa söker frivilligt (oftast till subventionerade priser), andra kommer i kontakt med centret genom beslut/remiss från domstol eller av handläggare från israeliska socialtjänsten. På ett år behandlas ungefär 300 brukare på avdelningen.

Familjeterapeuten som jag träffat har även startat ett nätverksprojekt i Israel. Genom olika nätverksmetoder, så som nätverkskartor och nätverksmöten, når terapueterna ut till multiproblemfamiljer. En gång i veckan utbildar familjeterapeuten som jag träffat också externa socialarbetare i användbara nätverksmetoder. Israel är inte lika nätverksanpassat som Sverige, men möjligheterna att lyckas med nätverksanpassade interventioner är goda, då nätverket är lätt att mobilisera i Israeliska familjer.

För att bli familjeterapeut i Israel krävs en universitetsutbildning i socialt arbete (motsvarande socionomprogrammet). Sedan måste socionomen ta en master i familjeterapi (ungefär som familjeterapi steg 1 i Sverige). I Israel har familjeterapeuter legitimation. För att kunna ta del av legitimationen, krävs utöver ovanstående också universitetskurser i ämnet och direkthandledning motsvarande 750 timmar. Det tar väldigt lång tid att bli familjeterapeut och de som fortfarande vill utbilda sig har oftast sin handledning (det vill säga arbeta gratis) utöver ett heltidsjobb inom socialt arbete.

Det finns stora skillnader mellan att arbeta socialt i Sverige jämfört med i Israel. I Israel finns det i princip inga pengar till att utöva socialt arbete. Resurserna är sålunda betydligt mindre. I Israel arbetar en socialarbetare med runt 200 brukare åt gången. Det innebär mycket stress och dåliga arbetsförhållanden. En socialarbetare tjänar dessutom väldigt lite i Israel.
För att arbeta som socialarbetare i Israel krävs en stark vilja att hjälpa människor i nöd. 30% av barnen i Israel bedöms vara fattiga (såväl relativ- som absolutfattigdom). Inför israeliska helgdagar har socialkontoren mycket att göra, då matcheckar delas ut i mängder. Det finns olika sociala problem i Israel. Ett stort problem är att det finns många illegala flyktingar som kommer från östra Afrika. Många flyktingbarn placeras på barnbyar, vilket kan skapa stora familjeproblem, då familjen och klanen är väldigt viktig hos dessa familjer. När barnen lär sig hebreiska får de mer kunskap än föräldrarna vilket rubbar klansamhället. Många illegala flyktingar bor på gatorna (många i södra Tel Aviv). De flyktingarna som väl kommer till Israel, är ofta analfabeter, fattiga och vill bara få ett bättre liv. Kulturkrockarna mellan israelerna och flyktingarna är ett stort problem. Många flyktingar vet inte vad en toalett är, de har aldrig åkt bil och de har andra syner på barnuppfostran.
Ett annat stort socialt problem i Israel är att landet ständigt är i krig med sina grannländer. Israel utsätts ideligen för terroristattentatförsök (hitills har fem allvarliga terroristattentat skett under min vistelse här). Israel bedöms vara ett välbärgat land, men då stora summor går åt det millitära, blir befolkningen och landets välfärd istället drabbade.

En positiv upplevelse med att arbeta som socialarbetare i Israel är mötet med folk av olika etnicitet. I Israel lever förutom judar också väldigt många araber, etiopier och ryssar. En svårighet med att arbeta med människor av olika etnicitet är precis som i Sverige, kulturkrockar, men också brukares känsla av skam. Skamkänslor är vanligt hos familjer som kommer från klansamhällen (exempelvis Etiopien och Sudan). Det kan vara svårt att prata nätverk med dessa familjer, då klanen styr mycket: mannen har en viss roll gentemot kvinnan, vilken i sin tur har en viss roll gentemot barnen. Överlag finns det dock mycket värme bland socialarbetarna i Israel. Det finns mycket kunskap, energi och flexibilitet. Något som jag själv kan intyga.

/Anneli

Comments are closed.