Socionomstudenter utomlands

läs och låt dig inspireras

Studiebesök på Guidance and Training Center for the Child and Family (GTC)

Postat den 1st December, 2015, 12:14 av

Hunaida är psykoterapeut på GTC och arbetar främst med barn och familj och hon informerade oss om deras arbete. GTC som använder olika terapiformer sedan 1994. De erbjuder psykoanalytisk terapi, KBT, parterapi, lekterapi och familjeterapi. Organisationen får ekonomiskt stöd från ett företag i Tyskland men GTC är mycket noggranna med varifrån de får sitt ekonomiska stöd och de tar inte emot bidrag i form av redskap till behandlingar de själva inte anser vara passande för deras klienter.

De har workshops var och varannan vecka där de diskuterar olika teman, exempelvis kritiserade de Freuds psykoanalys och de har reviderat den ursprungliga psykoanalys-metoden för att göra den mer passande för den Palestinska kontexten. En annan intressant reflektion var att att Hunaida tror att många människor som lever i Palestina lider av post traumatiskt stress (pga ockupationen) och det här ges i uttryck uppmärksamhetsstörningar, depression och sömnsvårigheter.

För att terapeuterna ska ha förståelse för den kontexten marginaliserade kvinnor i exempelvis byar lever i så åker GTC:s terapeuter ut till de byar och möter klienternas i deras verklighet.

Många problem som uppstår utav ockupationen av Palestina är att den palestinska befolkningen växer upp och bor i ett våldssamhälle. Våldsspiralen börjar med de israeliska soldaterna som antingen utför direkt våld, beskjutningar eller slag och sedan fortsätter spiralen genom att männen slår sina fruar och fruarna slår barnen. GTC försöker arbeta preventivt gentemot våld genom att informera barn om deras rättigheter i skolor samt ha gruppterapi för familjer så de kan hitta andra copingstrategier än våld för att lösa sina problem.2015-11-26 12.04.19

Här är vi! Anna, Tibo, Clarie, Hunaida, Elin & Hussein

2015-11-26 12.17.56

Här visar Husaida observationsrummet där de observerar familjer och hur familjen interagerar med varandra.

/Elin & Anna

Det här inlägget postades den December 1st, 2015, 12:14 och fylls under Palestina

Comments are closed.