20:18 by socionomstudenter

Hej, vi är Nikolina och Vibeke, två sudenter som går femte terminen på Linnéuniversitetets Socionomprogram.  I den här bloggen kommer vi att berätta om vår resa till Zambia, närmare bestämt till huvudstaden Lusaka, där vi under fyra veckors tid kommer att praktisera inom socialt arbete genom organisationen REPSSI.

Organisationen är icke- vinstdrivande och arbetar för att minska de förödande sociala och emotionella effekterna hos barn som drabbats av HIV och AIDS, fattigdom och konlikter. REPSSI arbetar med detta genom att erbjuda andra organistaioner träning, stöd och utbildning inom området. Den största delen av praktiken kommer vi att genomföra på två olika organisationer som REPSSI samarbetar med. Nikolina kommer att vara på Kafue Child Development Centre där fokusen främst ligger på att säkra att barns basbehov är mötta. Vibeke kommer att vara på Kondwa Child Care Centre där man främst bedriver daghems- och förskoleverksamhet men som även arbetar med HIV positiva kvinnor. Dock ska vi på söndag ge oss av på en sex dagars field trip till Mongu (i västra Zambia) där vi bland annat kommer få möjlighet att träffa lärare som genomgår en av REPSSIs utbildningar inom psykosocialt stöd.

Comments are closed.