Socionomstudenter utomlands

läs och låt dig inspireras

Praktik i Peru

Postat den 21st January, 2015, 17:03 av

Hej!

Vi är två socionomstudenter från Växjö, Lisen och Sara. Vi är nu i Peru, närmare bestämt i Arequipa. Vi ska göra 7 veckors praktik här.

Vår första inblick i det sociala arbetet i Peru blev i samband med en statsvetare som jobbar för Diakonia i Lima. Han berättade om Perus historia, och vad Diakonia arbetar för. Huvudpunkterna de jobbar med är mänskliga rättigheter, genus och demokrati. De stöttar andra organisationer som sprider kunskap om dessa ämnen, bland annat genom seminarier och kurser. De arbetar både på individ och samhällsnivå. De ger kunskap till individer om vad de har för rättigheter och samtidigt verkar de bland anat på politisk nivå där han berättar att kvinnorna ska få kunskap om situationen som råder och vad de kan göra åt den.

Han berättade också om den privata/offentliga sektorn. Han menar att den privata sektorn dominerar där man i allmänhet inte vill ha något med det offentliga att göra. Detta tycker han är synd, eftersom detta bidrar till klyftor och segregering i samhället. Det var intressant att få en inblick i Perus samhällsstruktur och hur man som svensk kan jobba med sociala frågor utanför Sverige.

Vi har även fått en introduktion av vår handledare. Något som var lite komiskt var att på 2 studenter fanns 5 personer på plats till vår hjälp. Vi fick en grundläggande introduktion om Perus historia och kultur. Vi diskuterade även millleniummålen som är mål som är uppsatta på grund av olika sociala problem i världen. Bland annat går de ut på att utrota fattigdom, hunger, nå högre utbildningsnivå, skydda miljön och skapa jämlikhet. Dessa mål sattes år 2000 och tanken är att de ska uppfyllas år 2015. Vi fick se statistik på hur det ser ut i Peru angående dessa frågorna. Utvecklingen har gått framåt i stort sett på alla punkter. Förbättringen har skett mestadels inne i städerna. Utanför städerna, speciellt i bergen finns en utsatt grupp människor. Hjälpen och kunskapen når inte ut till de individerna. En del i introduktionen som förvånade oss var att abort är totalt förbjudet oavsett anledning. Detta leder till att tonårstjejer måste vända sig till ”svarta” hälsocentraler som utför ohygieniska aborter. Detta leder ofta till att både barn och mamma dör. Detta är ett stort problem i Peru. Vi uppskattade denna introduktion eftersom den gav oss en bra bild av hur socialt arbete fungerar i Peru. Snart kommer ett nytt inlägg med nya upplevelser! /Lisen & Sara

Det här inlägget postades den January 21st, 2015, 17:03 och fylls under Allmänt

Comments are closed.