Socionomstudenter utomlands

läs och låt dig inspireras

Första veckan i Zambia

Postat den 27th January, 2015, 22:07 av

Hej och välkommen till bloggen för Zambia!
Vi är två socionomstudenter, Ida och Therese, från termin 5 som är här i Zambias huvudstad Lusaka för 5 veckors praktik. Vi tänkte här som första inlägg presentera de organisationer som vi huvudsakligen kommer att arbeta med under vår praktik.

Vi var i veckan på möte med en representant från den kyrka (North Mead Assembly of God church) som är ansvarig för de olika projekt som vi kommer att komma i kontakt med här i Lusaka. Dessa projekt är Circle of Hope, Lazarous Project och Operation Paseli. Eftersom det är en kyrka som är organisatör är projekten frivilligbaserade och finansieras av dels FN:s Global fund men också genom kyrkans privatskola och donationer.

Det första projektet vi kommer presentera är Circle of Hope vars målgrupp är personer med HIV/AIDS. När den stora spridningen av HIV tog sin början i Zambia på 90-talet omkom många människor eftersom det då varken fanns tillräckligt med resurser eller kunskap om viruset och därför startades projektet. Målet med projektet är att personer med HIV ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Circle of Hope har därför en klinik dit personer kan komma och testa sig, göra hälsokontroller, få rådgivning och hämta ut medicin. Även stödgrupper finns att tillgå.

Lazarous Project fokuserar på att hjälpa gatubarn. Vid projektets uppstart handlade arbetet mycket om att hjälpa gatubarn bort från gatan och vidare till en trygg miljö. Allt eftersom projektet fortgick övergick arbetet till att istället förebygga att barnen hamnar på gatan. De hjälper nu till i trasiga familjer för att som kyrkan själv uttrycker det: ”keep the family together”. Detta gör dem bland annat genom att bidra med mat, skolmaterial och familjerådgivning.

Det tredje och sista av våra huvudprojekt är Operation Paseli som inriktar sig på vad de själva kallar commercial sexworkers på en gata som heter Paseli Road. Både att sälja och att köpa sex är förbjudet enligt lag i Zambia och det är därför kyrkan vill hjälpa kvinnor ur en sådan utsatt situation. Från början gick projektet ut på att placera kvinnorna på ett slags rehabiliteringshem för att helt få bort dem från gatorna. Med tiden förstod projektets arbetare dock att detta inte var rätt sätt att lösa kvinnornas situation då många snabbt återgick till gamla vanor. Istället ligger nu fokus på ett förebyggande arbete och att nå kvinnorna i deras hem. Detta gör Operation Paseli genom att försöka visa kvinnorna en alternativ väg till att tjäna sitt uppehälle. Det kan till exempel vara att hjälpa kvinnorna att söka jobb eller att lära dem ett yrke så att de senare kan starta eget företag.

Under kommande veckor kommer vi att uppdatera mer detaljerat om vad vi får uppleva under vår praktik. Hoppas ni fortsätter läsa!
/Ida och Therese

North Mead Assembly of God Church

North Mead Assembly of God Church

Det här inlägget postades den January 27th, 2015, 22:07 och fylls under Zambia

Comments are closed.