Vår fjärde vecka på Stand

10:28 by socionomstudenter

Hejsan,
Som vi nämnde i förra inlägget tänkte vi berätta om hur en vanlig skoldag ser ut för barnen som är på Stand. Barnen går i skolan måndag till fredag klockan 9 till 15. Dagen börjar med att alla 3 klasser samlas utanför skolbyggnaden för att sedan bli inropade klass för klass. Därefter hålls en samling för samtliga klasser i musikrummet med Karakia (bön), Mihimihi (välkomsttal), Panui (nyheter) och slutligen Waiata (sång). Efter den gemensamma samlingen får barnen gå till sitt klassrum med sin respektive lärare.

Skoldagarna består av små korta “lektioner” eller moment där barnen övar på sina skriv- och läskunskaper. Eftersom åldern och kunskapsnivån mellan de olika barnen skiljer sig åt ser schemat för dagen lite olika ut för dem. Det som barnen har gemensamt är lässtunder, raster och förmiddagsfika samt mattelektioner där barnen är indelade utifrån sin tidigare kunskap. Skoldagen avslutas alltid med en gemensam återsamling för att diskutera dagen som gått. Denna återsamling och den gemensamma samlingen på morgonen leds av skolansvarig ihop med lärare och elever.

Vi tycker att veckan som varit har gett oss en möjlighet att lära känna barnen bättre än om vi hade haft samma upplägg som under Holiday week. Eftersom klasserna består av max 6-8 barn har det varit enklare att skapa kontakt med barnen. Deras individuella svårigheter har kommit till uttryck under lektionerna vilket har gett oss en bättre förståelse för hur dessa svårigheter kan se ut och hur dem kan bemötas. Det har varit en väldigt intressant och rolig vecka som avslutades med fysiska aktiviteter vilka var badminton, softboll och boule men även en utdelningsceremoni för att belöna de barn som gjort bra ifrån sig under veckan som har gått. Detta för att uppmuntra ett bra beteende.

Avslutningsvis tänkte vi berätta om en välkomstceremoni som vi 3 studenter fick delta i. Denna ceremoni var tillägnad internationella studenter och vi var en grupp på cirka 20 studenter. Ceremonin hölls i en Marae vilket är en helig plats inom Maorikulturen. Denna kan jämföras med den församlingsgård som finns inom kristendomen. I denna sker så väl välkomstceremonier som födelsedagar och begravningar. Väggarna är prydda med träskulpturer av förfäder till Maorifolket. När välkomstceremonin var klar fick vi information om de olika förfäderna och deras historia. Under själva ceremonin hölls det tal, sånger och böner på framförallt Maori, men även på engelska. Vi fick en sång dedikerad till oss som handlade om att vi skulle åka hem igen. Vi tyckte att ceremonin var väldigt fin och vi lärde oss mycket om Maorikulturen. Detta är en möjlighet som vi uppskattar väldigt mycket eftersom det är en något som de vanligtvis inte gör.

Nästa vecka ska vi återigen vara på boendedelen, men eftersom barnen går i skolan kommer vi förmodligen även vara i skolverksamheten för att avlasta personalen där.

 

/Linda, Nohaddra och Rebecca

 

10965565_10155328433670647_1331139394_n

 

10961837_10205730406718866_46615154_n

 

10979293_782138788526827_137757860_n

Comments are closed.